(สิ้นสุด)ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการรองเท้าสำหรับผู้พิการ

                      ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาสามารถขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - 9 กรกฎาคม 2557 และทาง รพ.สมเด็จพระญาณสังวรจะเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสามารถดาวน์โหลดได้ทางลิงค์ด้านล่าง
Visitors: 83,691