(สิ้นสุด)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ขนาดสองครอบครัว

               ผู้สนใจเข้าเสนอราคา สามารถรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ รพ.สมเด็จพระญาณสังวร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 - 23 กรกฎาคม 2557 โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-603125
Visitors: 84,833