โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๗ ชุด

รายละเอียดตามลิ้ง facebook ของโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
https://www.facebook.com/sdpyhospital/posts/1829557750618540
Visitors: 84,833