ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำจาสำหรับการตรวจหาปริมาณ ฮีโมโกลบิน เอวันซี โดยหลักการ immunoassay หรือ Boronate Affinity

รายละเอียดตามลิ้ง facebook ที่แนบมานี้

https://www.facebook.com/sdpyhospital/posts/1833487873558861

Visitors: 81,344