ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 89,880 บาท

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด(ตามรายละเอียดที่แนบ)

Visitors: 80,338