ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 93,600 บาท

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Visitors: 76,605