ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 82,500 บาท

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Visitors: 80,337