ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561(วัสดุวิทยาศาสตร์กรแพทย์ รายการน้ำยาสำหรับการตรวจหาปริมาณ ฮีโมโกลบิน เอวัยซี โดยหลักการ อีโมโนแอสเส)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561(วัสดุวิทยาศาสตร์กรแพทย์ รายการน้ำยาสำหรับการตรวจหาปริมาณ ฮีโมโกลบิน เอวัยซี โดยหลักการ อีโมโนแอสเส)

Visitors: 79,080