ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ รายการน้ำยาสำหรับการตรวจหาปริมาณ ฮีโมโกลบิน เอวันซี(HbA1c) โดยหลักการ lmmonoassayหรือ Boronate Affinity จำนวน 1 รายการ 4,400 เทตส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ รายการน้ำยาสำหรับการตรวจหาปริมาณ ฮีโมโกลบิน เอวันซี(HbA1c) โดยหลักการ lmmonoassayหรือ Boronate Affinity จำนวน 1 รายการ 4,400 เทตส์

       
Visitors: 81,297