ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน เอวีนซี (HbA1c)โดยหลักการ lmmonoassay หรือ Boronate Affinity ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน เอวีนซี (HbA1c)โดยหลักการ lmmonoassay หรือ Boronate Affinity ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 83,685