ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาสำหรับการตรวจหาปริมาณ ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) โดยหลักการ lmmunoassay หรือ Boronate Affinity

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาสำหรับการตรวจหาปริมาณ ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) โดยหลักการ lmmunoassay หรือ Boronate Affinity

Visitors: 81,297