ข้อ 3 (3.3.6) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

ข้อ 3 (3.3.6) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

Visitors: 83,688