ข้อ 6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Sceen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง

ข้อ 6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Sceen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง

Visitors: 81,297